บจ.ทีเอช ทีเอชแซ็ด เฮลธ์ อินดัสทรี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทีเอช ทีเอชแซ็ด เฮลธ์ อินดัสทรี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565013185
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

77/20 หมู่ที่ 19 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์, ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.