บจ.โกตั้ม ติ่มซำ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โกตั้ม ติ่มซำ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565013096
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

9/23 หมู่ที่ 2, ต.ท้ายบ้านใหม่, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.