บจ.พรีม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พรีม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565012987
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

50/229 หมู่บ้าน พนาลี 28 หมู่ที่ 2, ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.