บจ.ที พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ที พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565012804
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

99/121 หมู่ที่ 9, ต.บางปลา, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.