บจ.เอ็นที เอ็กซ์เพรส 599 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็นที เอ็กซ์เพรส 599 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565012766
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

50/345 หมู่ที่ 2, ต.บางแก้ว, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.