บจ.ดี.เกรท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดี.เกรท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565012758
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

18/258 หมู่ที่ 14, ต.ราชาเทวะ, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.