บจ.เฮาส์ ออฟ แฮร์เดย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เฮาส์ ออฟ แฮร์เดย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565012715
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

118/19 หมู่บ้าน เอเรน บางนา หมู่ที่ 7, ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.