หจ.ริช หกสามเก้าห้า

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ริช หกสามเก้าห้า ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/28/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565003200
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

189/47 หมู่ที่ 8, ต.ราชาเทวะ, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.