หจ.โชคเศรษฐี 2022

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.โชคเศรษฐี 2022 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/16/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002971
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

98/159 หมู่บ้าน นันทวัน บางนา กม.7 หมู่ที่ 9, ต.บางแก้ว, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.