หจ.พี ดี ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พี ดี ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/7/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002777
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 700,000
🏢 ที่อยู่:

557 หมู่ที่ 7, ต.ท้ายบ้าน, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.