หจ.เอ็มยู โนวเลดจ์ เซนเตอร์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอ็มยู โนวเลดจ์ เซนเตอร์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/1/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002696
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 600,000
🏢 ที่อยู่:

11/160 หมู่บ้าน โกลเด้น นีโอ หมู่ที่ 14 ถนนกิ่งแก้ว, ต.ราชาเทวะ, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.