หจ.กฤต 25

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.กฤต 25 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002599
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

56/25 หมู่ที่ 1, ต.บางโฉลง, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.