หจ.อะชิตะ เลินนิ่งฟอร์ทูมอร์โร่

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.อะชิตะ เลินนิ่งฟอร์ทูมอร์โร่ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002564
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 400,000

🏢 ที่อยู่:

3616 หมู่ที่ 1, ต.สำโรงเหนือ, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10270

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.