หจ.แอล.เค.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.แอล.เค.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002556
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

189/123 หมู่ที่ 20, ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.