หจ.จินดา การช่าง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.จินดา การช่าง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002530
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

99/693 หมู่ที่ 6, ต.บางเมือง, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10270

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.