หจ.ท็อป สมาร์ท กรุ๊ป

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ท็อป สมาร์ท กรุ๊ป ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002521
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

803/8 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 6, ต.แพรกษา, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.