หจ.นกบอดี้คาร์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.นกบอดี้คาร์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002513
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

76/7 หมู่ที่ 6, ต.บางครุ, อ.พระประแดง, จ.สมุทรปราการ, 10130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.