หจ.3เศียร อินเตอร์โปรดักส์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.3เศียร อินเตอร์โปรดักส์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002475
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

82/82 หมู่บ้าน ภัสสร บางนา-วงแหวน หมู่ที่ 11, ต.ราชาเทวะ, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.