หจ.คุณานนต์เจริญกิจ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.คุณานนต์เจริญกิจ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002441
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

715/167 หมู่บ้าน เฟื่องฟ้า 17 เฟส 5 หมู่ที่ 1, ต.แพรกษาใหม่, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.