หจ.เดสตินี ดรอว์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เดสตินี ดรอว์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002301
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 25,000

🏢 ที่อยู่:

112/5 หมู่ที่ 9ซอย บางปลา 42 ถนนเทพารักษ์, ต.บางปลา, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.