หจ.เอกรินทร์ อินดัสทรี่ แอนด์ เซอร์วิส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอกรินทร์ อินดัสทรี่ แอนด์ เซอร์วิส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002271
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

888/123 หมู่ที่ 2, ต.บ้านคลองสวน, อ.พระสมุทรเจดีย์, จ.สมุทรปราการ, 10290

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.