หจ.เจเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เจเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002238
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

997/445 หมู่ที่ 13, ต.ราชาเทวะ, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.