หจ.เอส.จี.ซี ทรานสปอร์ต

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอส.จี.ซี ทรานสปอร์ต ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002211
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

563/17 หมู่ที่ 3, ต.บางโปรง, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10270

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.