บจ.อีเอสอาร์ เอเซีย สุวรรณภูมิ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อีเอสอาร์ เอเซีย สุวรรณภูมิ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565087731
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

49 อาคารเอเซียเสริมกิจ ชั้นที่ 6 ซอยพิพัฒน์ (สีลม 3) ถนนสีลม, แขวงสีลม, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร, 10500

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.