บจ.โรเซลลา คลินิก จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โรเซลลา คลินิก จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565087065
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

888/28 หมู่บ้าน วีดา วิลล์ ถนนประชาอุทิศ, แขวงทุ่งครุ, เขตทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร, 10140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.