บจ.ปริมกรุ๊ป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ปริมกรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565086832
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

19/59 ซอย สุคนธสวัสดิ์ 29, แขวงลาดพร้าว, เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร, 10230

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.