บจ.โพล่ากัปตัน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โพล่ากัปตัน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565086590
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

50/83 หมู่บ้าน ศศิธร ถนนบางบอน 3, แขวงหนองแขม, เขตหนองแขม, กรุงเทพมหานคร, 10160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.