บจ.เอ็นพี วัตต์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็นพี วัตต์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565084571
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย, แขวงบางซื่อ, เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร, 10800

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.