บจ.เฮอร์เดย์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เฮอร์เดย์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565082284
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

26/25 ซอย สุขุมวิท 69, แขวงพระโขนงเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร, 10110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.