บจ.กรีนเฮาส์ แอท อารีย์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.กรีนเฮาส์ แอท อารีย์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565081750
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

31/1 ซอยอารีย์ 2 ถนนพหลโยธิน, แขวงพญาไท, เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร, 10400

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.