บจ.เอ็นซีเอส ฟู้ด จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็นซีเอส ฟู้ด จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565081687
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

432/1 ห้อง บี27 ถนนนวลจันทร์, แขวงนวลจันทร์, เขตบึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร, 10230

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.