บจ.ทีเอ็มเอ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทีเอ็มเอ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565081024
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 10,000

🏢 ที่อยู่:

99/180 ถนนกาญจนาภิเษก, แขวงสวนหลวง, เขตประเวศ, กรุงเทพมหานคร, 10250

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.