บจ.เมต้ามี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เมต้ามี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565080303
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

489/33 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง เอสเซนซ์ ถนนลาดกระบัง, แขวงลาดกระบัง, เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, 10520

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.