บจ.ไมกี้ 168 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไมกี้ 168 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565079241
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

224 ซอยสุขสวัสดิ์ 26, แขวงบางปะกอก, เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร, 10140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.