บจ.เอฟเอส ออดิต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอฟเอส ออดิต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565078775
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

103/5 ซอย งามดูพลี, แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพมหานคร, 10120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.