บจ.เอเพิล โฮลดิ้ง ไทย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอเพิล โฮลดิ้ง ไทย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565078511
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

1 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ ซี2 ชั้นที่ 11 ซอยบางนา-ตราด 25, แขวงบางนาเหนือ, เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร, 10260

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.