บจ.แพรว คอสเมติกส์ กรุ๊ป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แพรว คอสเมติกส์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565078422
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

457/277 ซอยตรอกวัดจันทร์ใน, แขวงบางโคล่, เขตบางคอแหลม, กรุงเทพมหานคร, 10120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.