บจ.ทีเอสเอ โฮลดิ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทีเอสเอ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565077931
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

20 ซอย6 (พุฒิโพธิ์) ถนนประชาสงเคราะห์, แขวงดินแดง, เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร, 10400

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.