บจ.โปรเฟสชั่นแนล วุนด์ แคร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โปรเฟสชั่นแนล วุนด์ แคร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565077507
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 60,000

🏢 ที่อยู่:

22 ซอยรามคำแหง 118 แยก 51, แขวงสะพานสูง, เขตสะพานสูง, กรุงเทพมหานคร, 10240

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.