บจ.ไวน์-อารีย์ช็อป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไวน์-อารีย์ช็อป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565076039
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

19/2 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน, แขวงพญาไท, เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร, 10400

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.