บจ.อ็อบไทนี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อ็อบไทนี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565073404
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

98/42 ซอยรามคำแหง 164, แขวงราษฎร์พัฒนา, เขตสะพานสูง, กรุงเทพมหานคร, 10240

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.