หจ.ดี แอนด์ ดับเบิ้ลยู เทรดดิ้ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ดี แอนด์ ดับเบิ้ลยู เทรดดิ้ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0103565007302
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

899/8 หมู่บ้าน เนอวานา บียอนด์ พระราม9 ถนนพระราม9, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร, 10250

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.