หจ.เอเรนเดล

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอเรนเดล ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0103565007191
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

2/112 หมู่บ้าน เดอะเนเจอร์ซิติ้ ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้, แขวงหนองแขม, เขตหนองแขม, กรุงเทพมหานคร, 10160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.