หจ.พิสธอล กรุ๊ป

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พิสธอล กรุ๊ป ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0103565007159
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

486/129 ถนนพัฒนาการ, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร, 10250

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.