หจ.ป.สหพาณิชย์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ป.สหพาณิชย์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0103565006730
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

35 ซอยพหลโยธิน 69 แยก 2 ถนนพหลโยธินฯ, แขวงอนุสาวรีย์, เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร, 10220

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.