หส.เนเจอร์วิวแคร์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หส.เนเจอร์วิวแคร์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0102565000030
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

66/11 อาคารLPNซอย 14/1 ถนนลาดกระบัง, แขวงลาดกระบัง, เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, 10520

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.