เช็คพัสดุ kerry จากชื่อ – นามสกุลผู้รับ

คำถาม & คำตอบ กรณีทำเลขพัสดุ Kerry หาย หรือผู้ส่งไม่ยอมแจ้งเลขพัสดุ สามารถเช็คสถานะพัสดุ kerry จากชื่อ – นามสกุลผู้รับได้หรือไม่?


ฉันสามารถเช็คพัสดุ kerry จากชื่อ – นามสกุลผู้รับได้หรือไม่?


การเช็คพัสดุ Kerry Express ต้องใช้หมายเลข Tracking Number เท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบจากชื่อ-สกุล ของผู้รับได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัย และการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

หากฉันไม่ทราบเลขพัสดุ Kerry หรือทำเลขพัสดุหาย ต้องทำอย่างไร?


ผู้รับควรสอบถามเลขพัสดุจากผู้ส่ง เพราะเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อน และสามารถกระทำได้เลย หรือหากเป็นผู้ส่งที่ทำใบเสร็จที่มีเลขพัสดุหาย สามารถตรวจสอบหมายเลขพัสดุ ณ จุดที่ส่งพัสดุ

หากผู้ส่งไม่ยอมแจ้งเลขพัสดุ Kerry ต้องทำอย่างไร?


โดยปกติแล้ว พัสดุจะถึงมือผู้รับภายใน 2-3 วันทำการ หากยังไม่ได้รับพัสดุและผู้ส่งไม่ยอมแจ้งเลขพัสดุ อาจสันนิษฐานได้ว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้น ควรดำเนินการตามกฎหมาย