Uncategorized

รู้หรือไม่ ขายกล่องสุ่ม ต้องมีใบอนุญาต!

ขอบคุณข้อมูลจาก: ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขาย Shopee University

รู้หรือไม่! การจำหน่ายกล่องสุ่มหรือการแจกรางวัลเสี่ยงโชคต่างๆ ต้องมีใบอนุญาต

ตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การจัดให้มีกิจกรรมแถมพก(รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค) ซึ่งสามารถรวมถึงการจำหน่ายกล่องสุ่ม ผู้จัดกิจกรรมหรือผู้จำหน่ายจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถทําได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

หากท่านต้องการจำหน่ายสินค้าประเภทกล่องสุ่มบนแพลตฟอร์มShopee เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการถูกระงับสินค้าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดข้อกำหนดกฏหมาย ทางShopeeแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เพื่อแนบรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ยื่นเรื่องขอ ”ใบอนุญาตแถมพก” จากกรมการปกครอง และแสดงใบอนุญาตในหน้าสินค้าของท่าน (ในรูปสินค้ารูปสุดท้าย)
 2. โดยที่ท่านสามารถศึกษาวิธีการขอและเอกสารที่จะใช้ขอใบอนุญาตได้ ที่นี
 3. มูลค่าของสินค้าภายในกล่องรวมแล้วต้องไม่ต่ำกว่าราคาจำหน่ายของสินค้า
 4. แสดงรายละเอียดสินค้าที่ผู้ซื้อคาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เช่น รายการสินค้าที่คาดว่าจะได้รับ, มูลค่าสินค้าในกล่อง, เงื่อนไขและข้อกำหนด, ระยะเวลาลงขายสินค้า
 5. ผู้ขายจะต้องไม่แสดงเนื้อหาที่บิดเบือน หรือสื่อไปในทางการพนัน
 6. ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขการคืนเงินคืนสินค้าปกติ
 7. สินค้าที่ขายต้องไม่ละเมิดนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดรวมถึงนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มช้อปปี้

ตัวอย่างการลงขายสินค้าประเภทกล่องสุ่ม

 1. กรุณาเลือกหมวดหมู่สินค้าของท่านให้ใกล้เคียงกับสินค้าในกล่องให้มากที่สุด หากกล่องสุ่มของท่านเป็นกล่องสุ่มรวมสินค้าหลายประเภท กรุณาเลือกหมวดหมู่ตามประเภทของสินค้าส่วนมากภายในกล่อง เช่น 
 2. หากเป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์แต่สินค้าในกล่องส่วนใหญ่เป็นลิปสติก ควรเลือกหมวดหมู่

ผลิตภัณฑ์บำรุงและเสริมความงาม – เครื่องสําอาง – เครื่องสำอางสำหรับริมฝีปาก – ลิปสติก

 1. หากเป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์หลายประเภทรวมกันควรเลือกหมวดหมู่

ผลิตภัณฑ์บำรุงและเสริมความงาม – อื่นๆ

 1. หากเป็นสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว ควรเลือกหมวดหมู่

อาหารและเครื่องดื่ม – ขนมขบเคี้ยว – อื่นๆ เป็นต้น 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมเพื่อขอใบอนุญาต

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหนังสือสำคัญนิติบุคคล
 3. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 4. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัล และเส้นทางการสัญจร
 5. หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือหนังสือแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ
 6. รายละเอียดและเงื่อนไขในการจัดกิจกรรมและของรางวัล
 7. ใบสั่งซื้อของรางวัล หรือหนังสือสัญญาการจัดหาของรางวัล
 8. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จับรางวัล (กรณีจับรางวัลนอกสถานที่)

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ที่นี

ตัวอย่างใบอนุญาตแถมพก

ข้อมูลในหน้านี้มีประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

ก่อนหน้าถัดไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ Shopee

ShopeeSeller Centre

บริการอื่น ๆ

พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์ม

ติดตาม

FacebookYoutubeLine Officialร้านค้า Shopee University

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

ติดต่อเรา

020178399

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 08:00 น. – 22:00 น.

อีเมล

ท่านจะได้รับการตอบกลับภายใน 1-2 วัน

ดาวน์โหลดแอป Shopee

Copyright @ Shopee 2022

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.