นำเข้าอาหารมาจำหน่ายในประเทศ ต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

[ratemypost-result]

นำอาหารเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?


อาหารเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อผู้บริโภค การที่ธุรกิจต้องการนำอาหารเข้ามาจำหน่ายในประเทศจึงต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อ.ย. ก่อนการนำเข้า โดยเมื่อขออนุญาตแล้วจะได้รับเลขสารบบอาหาร หรือเลข อ.ย. และเอกสารอื่นๆ ซึ่งต้องใช้ในการแสดงต่อหน่วยงานศุลกากร ณ ด่านนำเข้า เช่น นำเข้าทางเรือ ณ ด่านศุลกากรแหลมฉบัง เป็นต้น

ขั้นตอนการนำเข้าอาหารต้องทำอย่างไร?


1. ยื่นขอใบอนุญาตนำอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ณ สำนักงาน อ.ย. หรือ ณ สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. หากธุรกิจของคุณยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรมศุลกากรให้จดทะเบียนกับกรมศุลกากรด้วย
3. หากธุรกิจของคุณยังไม่ได้ยื่นจดทะเบียนเพื่อใช้งานระบบนำเข้าออนไลน์กับ Thai NSW ให้ยื่นจดทะเบียนด้วย
4. หากธุรกิจของคุณต้องการส่วนลดทางภาษีนำเข้า ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ด้วย
5. หลังจากได้รับอนุมัติเลขสารบบอาหารจากสำนักงาน อ.ย. และมีใบอนุญาตครบถ้วนจากทั้ง สำนักงาน อ.ย. และกรมศุลกากร หรือกรมการค้าต่างประเทศ (ในกรณีต้องการลดภาษีนำเข้า) ธุรกิจของคุณสามารถนำอาหารเข้ามาจำหน่ายในประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ทำให้เกิดปัญหาในภายหลัง

สรุป การนำเข้าอาหารเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ต้องติดต่อหน่วยงานใดบ้าง ?


1. ติดต่อสำนักงาน อ.ย. หรือ สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด (เกี่ยวกับอาหาร)
2. ติดต่อกรมศุลกากร (เกี่ยวกับการนำเข้า)
3. ติดต่อกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กรณีธุรกิจยังไม่ได้จดทะเบียน) และกรมการค้าต่างประเทศ (กรณีต้องการส่วนลดภาษีการนำเข้า)

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิสทริบิวชั่น (เอเชีย) จำกัด


[ratemypost]