งูเข้าบ้านซื้อเลขอะไรดี?

งูเข้าบ้านซื้อเลขอะไรดี?

เลขมงคลสำหรับเหตุการณ์งูเข้าบ้าน ได้แก่

-บ้านเลขที่
-วันที่
-เดือน เช่น เดือน 9 = 09
-เวลา

เลขเด็ด เลขมงคล สำหรับงูเข้าบ้าน?


เลขนำโชค
6 9 8
เลขรอง
09 08
76 11 120 839 109